Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen: zelf doen of uitbesteden?

De Regeling Veiligheidsadviseur Vervoer Gevaarlijke Stoffen is vast gesteld op basis van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Deze regeling brengt met zich mee dat ieder bedrijf dat zich   bezighoudt met het laden, lossen of vervoeren van gevaarlijke stoffen over een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen moet  beschikken.

Onder gevaarlijke stoffen wordt hierbij verstaan: stoffen die onder de transportregelgeving vallen, de zogeheten ADR­ – plichtige stoffen.

De taken van een veiligheidsadviseur
De veiligheidsadviseur heeft een controlerende, een adviserende en een rapporterende taak.
Zijn taken zijn:
· controle op naleving van wettelijke voorschriften;
· opstellen jaarverslag over de vervoersactiviteiten van de onderneming;
· analyse en rapportage van ongevallen;
· controle op inspectie van het materieel;
· controle op opleiding van medewerkers;
· opzetten/controleren van noodprocedures voor o.a. ongevallen;
· invoeren van maatregelen voor bewustmaking van medewerkers van gevaren.

De veiligheidsadviseur
Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen lost, laadt en/of vervoert, is verplicht een veiligheidsadviseur ter beschikking te hebben. Onder laden respectievelijk lossen wordt ook verstaan het plaatsen van gevaarlijke goederen door eigen medewerkers met de heftruck in de vrachtwagen respectievelijk het magazijn.
Ondernemingen kunnen de functie van veiligheidsadviseur laten uitoefenen door een werknemer met kennis van het onderwerp, bijvoorbeeld een arbo­ of milieucoördinator.

De veiligheidsadviseur dient kennis van en ervaring te hebben met de vervoerswetgeving en te beschikken over  een  vakbekwaamheidscertificaat.

Bedrijven kunnen ook een veiligheidsadviseur inhuren.                            
De in te huren veiligheidsadviseur heeft dezelfde taken als  een adviseur die in dienst zou zijn van de onderneming zelf.

Deze verplichting geldt al sinds 1 januari 2002.
De inspectie van het IVW (tegenwoordig ILenT) controleert hier sinds 2008 erg streng op. Bedrijven zijn niet verplicht om een ADR veiligheidsadviseur in vaste dienst te hebben. De gecertificeerde ADR veiligheidsadviseur kan extern worden ingehuurd.

De ADR Veiligheidsadviseur
Bert Bax heeft de benodigde Europese certificaten.
Een groot voordeel van de extern ADR veiligheidsadviseur diensten van Bax is dat u niet vast zit aan een bepaalde opleider m.b.t. de ADR opleidingen van u en/of uw personeel.
U bent dus vrij in de keuze van uw opleiders voor ADR certificaten e.d. Wij kunnen, indien gewenst, wel adviseren en/of gunstige opleidingen organiseren i.s.m. een erkend opleidingsinstituut.

Wat doen wij als uw extern ADR veiligheidsadviseur?
Alle taken van een ADR veiligheidsadviseur voor een bedrijf volgens de Europese richtlijnen:
1. De onderneming adviseren met betrekking tot bestaande en komende wetgeving.
2. Het uitvoeren van een jaarlijkse ADR audit
3. Het opmaken van het verplichte jaarverslag.
4. Het opstellen van ongevallen en/of incidentenrapporten.
(meestal een verzekeringskwestie. Uurtarief / reiskosten)
5. Het organiseren van interne of externe A.D.R. opleidingen.
(cursusprijzen op aanvraag)
6. Het organiseren van de controles betreffende de ADR uitrustingen.

ADR Helpdesk, 
Naast bovengenoemde activiteiten kunnen abonnees uiteraard met alle vragen, die betrekking hebben op het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg bij onze ADR helpdesk terecht.

Aanmelden

Als u van onze ADR veiligheidsadviseur diensten gebruik wilt maken bel ons dan nu op ons
Telefoonnummer: 075 6175050 
Aanmelden kan ook online op  bertbax@zonnet.nl

Vragen
Ook als u nog vragen heeft m.b.t. de ADR veiligheidsadviseur diensten kunt u ons gerust bellen.

Procedure na het aanmelden
Na het aanmelden wordt er door onze veiligheidsadviseur een afspraak met u gemaakt voor een bezoek aan uw bedrijf. Bij dat bezoek wordt een Intake-formulier ingevult.
In het intake-formulier staan een aantal vragen over uw bedrijf en de gang van zaken m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf. Verder worden alle relevante aspecten van het ADR veiligheidsadviseurschap met u doorgenomen. En natuurlijk kunt u ook al uw vragen stellen als u die nog mocht hebben.

Overeenkomst
Aan de hand van het Intake-formulier wordt een overeenkomst opgesteld over het ADR veiligheidsadviseurschap. Dit is wettelijk verplicht. In die overeenkomst staan de registratienummers van het Europese certificaat ADR veiligheidsadviseur. Deze overeenkomst heeft u nodig voor het geval van een controle door het ILenT.

 

 

examens ADR voor chauffeurs

Nieuw examensysteem ADR examens per 01-01-2015
Vanaf 1 januari 2015 worden de huidige schriftelijke examens vervangen door individuele examens per computer.

Voordelen van het nieuwe examensysteem

– Flexibele examentijden.
– Omdat je niet groepsgewijs examen doet is er meer keuze in de dag en het tijdstip waarop je examen doet.
– Geen tijdslimiet.
– Je kunt examen doen in je eigen tempo.
– Eenvoudige bediening.
– Je krijgt de vragen op het beeldscherm te zien. Door één van de antwoorden op het beeldscherm aan te raken (touchscreen) beantwoord je de vraag. Terug en vooruit in het programma is ook mogelijk.
– Vragen met ondersteunend beeldmateriaal.
– Door het gebruik van de computer kan er ook veel meer dan bij het schriftelijk examen gebruik gemaakt worden van foto’s en voorbeelden. In de toekomst gaan ook videobeelden en animaties gebruikt worden.
– Verschillende examenversies.
– Ook al doe je met meerdere kandidaten gelijktijdig hetzelfde soort examen, de vragen zullen per examen verschillend zijn. Ook als je een herexamen moet afleggen krijg je nooit dezelfde examenversie als op je vorige examen.
– Fraude preventie.
– Via een camera bij elke computer en een spiegel boven elke tafel wordt de examenkandidaat in de gaten gehouden. De 24 tafels staan bovendien zo opgesteld dat de kandidaten met hun rug naar het midden van de zaal zitten. Hierdoor hebben de toezichthouders een goed overzicht.
– Direct uitslag.
– Je krijgt de uitslag direct na afloop van het examen via de computer. De vragen die je fout hebt beantwoord krijg je na afloop nog kort op het scherm te zien (zonder het goede antwoord). De uitslag, inclusief de letters van de fout gemaakte onderwerpen, krijg je nog per e-mail bevestigd.

Bert Bax, ADR Veiligheidsadviseur

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen: zelf doen of uitbesteden?

De Regeling Veiligheidsadviseur Vervoer Gevaarlijke Stoffen is       vast gesteld op basis van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Deze regeling brengt met zich mee dat ieder bedrijf dat zich   bezighoudt met het laden, lossen of vervoeren van gevaarlijke stoffen over een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen moet  beschikken.

Onder gevaarlijke stoffen wordt hierbij verstaan: stoffen die onder de transportregelgeving vallen, de zogeheten ADR­ – plichtige stoffen.

De taken van een veiligheidsadviseur
De veiligheidsadviseur heeft een controlerende, een adviserende en een rapporterende taak.
Zijn taken zijn:
· controle op naleving van wettelijke voorschriften;
· opstellen jaarverslag over de vervoersactiviteiten van de onderneming;
· analyse en rapportage van ongevallen;
· controle op inspectie van het materieel;
· controle op opleiding van medewerkers;
· opzetten/controleren van noodprocedures voor o.a. ongevallen;
· invoeren van maatregelen voor bewustmaking van medewerkers van gevaren.

De veiligheidsadviseur
Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen lost, laadt en/of vervoert, is verplicht een veiligheidsadviseur ter beschikking te hebben. Onder laden respectievelijk lossen wordt ook verstaan het plaatsen van gevaarlijke goederen door eigen medewerkers met de heftruck in de vrachtwagen respectievelijk het magazijn.
Ondernemingen kunnen de functie van veiligheidsadviseur laten uitoefenen door een werknemer met kennis van het onderwerp, bijvoorbeeld een arbo­ of milieucoördinator.

De veiligheidsadviseur dient kennis van en ervaring te hebben met de vervoerswetgeving en te beschikken over  een  vakbekwaamheidscertificaat.

Bedrijven kunnen ook een veiligheidsadviseur inhuren.                             De in te huren veiligheidsadviseur heeft dezelfde taken als  een adviseur die in dienst zou zijn van de onderneming zelf.

Deze verplichting geldt al sinds 1 januari 2002.
De inspectie van het IVW (tegenwoordig ILenT) controleert hier sinds 2008 erg streng op. Bedrijven zijn niet verplicht om een ADR veiligheidsadviseur in vaste dienst te hebben. De gecertificeerde ADR veiligheidsadviseur kan extern worden ingehuurd.

De ADR Veiligheidsadviseur
Bert Bax heeft de benodigde Europese certificaten.
Een groot voordeel van de extern ADR veiligheidsadviseur diensten van Bax is dat u niet vast zit aan een bepaalde opleider m.b.t. de ADR opleidingen van u en/of uw personeel.
U bent dus vrij in de keuze van uw opleiders voor ADR certificaten e.d. Wij kunnen, indien gewenst, wel adviseren en/of gunstige opleidingen organiseren i.s.m. een erkend opleidingsinstituut.

Wat doen wij als uw extern ADR veiligheidsadviseur?
Alle taken van een ADR veiligheidsadviseur voor een bedrijf volgens de Europese richtlijnen:
1. De onderneming adviseren met betrekking tot bestaande en komende wetgeving.
2. Het uitvoeren van een jaarlijkse ADR audit
3. Het opmaken van het verplichte jaarverslag.
4. Het opstellen van ongevallen en/of incidentenrapporten.
(meestal een verzekeringskwestie. Uurtarief / reiskosten)
5. Het organiseren van interne of externe A.D.R. opleidingen.
(cursusprijzen op aanvraag)
6. Het organiseren van de controles betreffende de ADR uitrustingen.

ADR Helpdesk, 
Naast bovengenoemde activiteiten kunnen abonnees uiteraard met alle vragen, die betrekking hebben op het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg bij onze ADR helpdesk terecht.

Aanmelden

Als u van onze ADR veiligheidsadviseur diensten gebruik wilt maken bel ons dan nu op ons
Telefoonnummer: 075 6175050 
Aanmelden kan ook online op  bertbax@zonnet.nl

Vragen
Ook als u nog vragen heeft m.b.t. de ADR veiligheidsadviseur diensten kunt u ons gerust bellen.

Procedure na het aanmelden
Na het aanmelden wordt er door onze veiligheidsadviseur een afspraak met u gemaakt voor een bezoek aan uw bedrijf. Bij dat bezoek wordt een Intake-formulier ingevult.
In het intake-formulier staan een aantal vragen over uw bedrijf en de gang van zaken m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf. Verder worden alle relevante aspecten van het ADR veiligheidsadviseurschap met u doorgenomen. En natuurlijk kunt u ook al uw vragen stellen als u die nog mocht hebben.

Overeenkomst
Aan de hand van het Intake-formulier wordt een overeenkomst opgesteld over het ADR veiligheidsadviseurschap. Dit is wettelijk verplicht. In die overeenkomst staan de registratienummers van het Europese certificaat ADR veiligheidsadviseur. Deze overeenkomst heeft u nodig voor het geval van een controle door het ILenT.

 

 

alle kennis op het gebied van ADR; — het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen —-